Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 36/23 od 29. ožujka 2023. godine objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_36_615.html
Predmetni propis donosi raspodjelu kvote na segmente ribolova te popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna plutajućim parangalom, kao i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna odmetom/panulom. Rok za prihvaćanje i  trajno ustupanje individualne kvote te rok za dostavu Iskaza interesa za sudjelovanje po olimpijskom principu ribolova odmetom i panulom je 04. travnja 2023.

Godišnja naknada za individualnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom za 2023. godinu izračunava se kao umnožak količine individualne kvote igluna u kilogramima i 2 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila te je istu vlasnik plovila dužan uplatiti u državni proračun najkasnije do 15. siječnja naredne godine. Naknada za korištenje državne kvote po olimpijskom principu odmetom i/ili panulom za 2023 godinu iznosi 100 EUR te su vlasnici plovila koja mogu ostvariti to pravo dužni potvrdu o uplati naknade priložiti Iskazu interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov igluna panulom ili odmetom.
 
Podaci za plaćanje naknade:
– primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
– broj računa primatelja/IBAN: HR1210010051863000160
– model: HR65
– poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
– opis plaćanja: registarska oznaka broda – naknada za ribolov igluna u 2023. godini.

Za sva dodatna pojašnjenja i upute, posebno one vezane uz ispunjavanje obrazaca (Izjava o prihvaćanju kvote i Izjava o ustupanju kvote za plutajuće parangale te Iskaz interesa za odmet i panulu), djelatnici Uprave ribarstva stoje na raspolaganju.
 


Iskaz interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov igluna panulom ili odmetom

Izjava o prihvaćanju kvote

Izjava o trajnom ustupanju kvote

30.03.2023