Mapa weba    HR  |  EN


Objava Javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune


 Objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini
 Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 40/23 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8354897.html
 Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 21. travnja 2023. godine u 12:00 sati.
 Javno otvaranje ponuda održat će se u petak, 21. travnja 2023. godine u 13:00 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda.
 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
 
IZJAVE VLASNIKA PLOVILA
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

13.04.2023