Mapa weba    HR  |  EN


Rezultati Natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini


Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini („Narodne novine“ broj 40/23 – oglasni dio) na koji su pristigle ukupno tri ponude.

Javno otvaranje ponuda provedeno je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dana 21. travnja 2023. godine u vremenskom trajanju od 13:00 do 13:35 sati.
 
Javno otvaranje ponuda provedeno je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dana 21. travnja 2023. godine u vremenskom trajanju od 13:00 do 13:35 sati.

Na temelju provjere dokumentacije i provedenog rangiranja ponuda pristiglih na Javni natječaj, kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi:
 
Redni broj Ponuditelj Financijski kriterij Broj plovila u grupi ponuditelja Povijesna aktivnost plovila Ukupno
1. MAPA d.o.o. 40,98 40 10 90,98
2. NAVA d.o.o. 40,98 40 9,64 90,62
3. R.O. Edison Boško 50,00 30 6,07 86,07
 
Državna kvota dodjeljuje se najboljim ponuditeljima u pojedinačnoj količini od 75 tona. Sukladno rezultatima natječaja, ponuditelji koji udovoljavaju nastavku procedure za dodjelu dijela državne kvote su: MAPA d.o.o. i NAVA d.o.o.
Poziv za upućivanje poziva za potpisivanje Ugovora Ministarstvo će najboljim ponuditeljima uputiti elektroničkom poštom.


25.04.2023