Mapa weba    HR  |  EN


Produljen je rok za registraciju za sudjelovanje na konferenciji o Strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju


Nastavno na već objavljenu informaciju o održavanju konferencije o Strategiji Europske unije za Jadransku-jonsku regiju u Ateni 06. i 07. veljače 2014. godine, obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu za sudjelovanje produljen do 27. siječnja. Koristimo priliku još jednom pozvati zainteresirane dionike (nacionalne/regionalne/lokalne institucije; predstavnike sveučilišta, nevladinih organizacija, civilnog društva te druge ekonomske i društvene aktere) da prisustvuju konferenciji čiji je cilj potaknuti raspravu sudionika o pitanjima čije je rješavanje moguće ostvariti putem makroregionalnoga pristupa, a što će pridonijeti pripremi buduće Komunikacije i Akcijskog plana Strategije koje Komisija planira predstaviti u prvoj polovici 2014. godine.
 


23.01.2014