Mapa weba    HR  |  EN


Objava popisa ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2023. godini


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 52/23 od 17. svibnja 2023. godine objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_52_875.html
Predmetnim propisom uređuju se uvjeti i način rada ovlaštenih znanstvenih i kontrolnih promatrača u ribarstvu te obveze zapovjednika ribarskog plovila na kojem boravi ovlašteni promatrač.
Na temelju kriterija propisanih Pravilnikom izrađen je Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2023. godini. Osim plovila navedenih u Popisu, u znanstvenom monitoringu su obvezna sudjelovati i sljedeća plovila:
  • sva plovila na koja je izdano Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova jegulje u tekućoj godini
  • sva plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru u tekućoj godini te
  • sva plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune u tekućoj godini.
Znanstveni promatrači Instituta za oceanografiju i ribarstvo dužni su provoditi nasumično uzorkovanje na plovilima sukladno ovoj objavi.
Više informacija o radu znanstvenih promatrača u ribarstvu pročitajte u priloženom letku.
Za sva dodatna pojašnjenja i upute, djelatnici Uprave ribarstva i Instituta za oceanografiju i ribarstvo stoje na raspolaganju.

Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2023. godini
Letak - Znanstveni promatrači u ribarstvu


17.05.2023