Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen je Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na pojedinim ribolovnim zonama


Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na pojedinim ribolovnim zonama objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 64/23 na ovoj poveznici22.06.2023