Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete


U Narodnim novinama br. 64/2023 objavljen je novi Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete.
Ovim pravilnikom se propisuju minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te način njihova mjerenja, lovostaji za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama te način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:
Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 42/16.),
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05., 30/07. i 131/09.),
Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) (»Narodne novine«, broj 37/22.), Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 3/18.)
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 60/22.).20.06.2023