Mapa weba    HR  |  EN


Završen Interreg projekt ARGOS


U ovaj strateški projekt bile su uključene sve regije na jadranskoj obali iz  obiju zemalja, vrijedan je 5.725.155 eura od čega sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 4.866.381,75 EUR-a, a vodeći partner je bila Regija Friuli Venezia Giulia.Postignuti ciljevi projekta su stručna, znanstvena, operativna i institucionalna suradnja na unaprjeđenju akvakulture i ribolova u Jadranskom moru temeljena na dugoročnoj održivosti i očuvanju bioloških resursa.  Na konferenciji su prezentirane provedene aktivnosti i istaknuti benefiti ove suradnje s obiju strana Jadrana te je već sada rečeno da se on svakako mora nastaviti i dalje u novom programskom razdoblju. Potrebno je nastaviti rad na zajedničkom okviru upravljanja gdje će sve institucije nadležne za ribarstvo djelovati kao cjelina u upravljanju i zaštiti zajedničkih bioloških resursa, pod najboljim znanstvenim vodstvom, a sve u okviru zajedničke ribarske politike EU.  Skup je  pozdravio župan dubrovačko neretvanski Nikola Dobroslavić, Valentina Andrić ispred Ministarstva poljoprivrede RH te video vezom  Rosanna Conte  članica Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta.  Valentina Andrić je upoznala uzvanike s aktivnostima ministarstva koje se provode i planiraju u narednom programskom razdoblju te će se i podržati kroz financiranje iz Programa za ribarstvo i akvakulturu. Istaknuto je da ministarstvo podupire sve aktivnosti i rješenja koja će doprinijeti ostvarenju cilja projekta ARGOS o uspostavi zajedničkog pristupa u zaštiti resursa i očuvanju okoliša u Jadranu temeljenih na znanstvenom pristupu, razmjeni znanja te edukaciji i poboljšanju ribolovnih tehnika.
Na konferenciji su prezentirani ostvareni rezultati te ulaganja u opremu za mrjestilište školjkaša na Bistrini kojim će se raditi na proizvodnji mlađi kamenice i tako povećati proizvodnja ovog traženog proizvoda. Jedino znanstvenim pristupom i  suradnjom obje države moguća je uspostava ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti. Najveći izazov kod upravljanja predstavlja iskorištavanje istih stokova u različitim sezonama, različitim ribolovnim alatima, tehnologijom i plovilima. Razlika postoji i u različitim podacima s obzirom na broj profesionalnih ribara kojih je znatno više s talijanske strane. U tom smislu, naglašena je važnost jedinstvenog pristupa u upravljanju kako bismo sačuvali stokove za budućnost, što je jedino moguće suradnjom ribara, javne uprave i znanstvenika. U projektu je naglašena važnost prikupljanja vjerodostojnih podataka za potrebe procjene stanja resursa i utjecaja ribolova na morske ekosustave. Sugerirano je da se uz postojeće sustave prikupljanja podataka u Jadranskom moru (DCF i DCRF) prikupljaju po potrebi i dodatni podaci na lokalnoj razini koji će detaljnije opisivati lokalne tipove ribolova i njihov utjecaj na lokalnu zajedicu. Isto tako, predlaže se da se uspostavi Jadransko savjetodavno tijelo za ribarstvo koje će promovirati Jadranski pristup u ribarstvu - baziran na pristupu „odozdo“ (bottom up) i participativnom pristupu kao i ekosustavnom pristupu u ribarstvu.  
Između ostalog, na konferenciji je istaknuto je kako obje zemlje imaju  proizvode ribarstva koji su najsigurniji u svijetu te kako će postignuća projekta ARGOS i u budućnosti biti instrument za unapređenje ribolova i akvakulture gdje je suradnja od esencijalne važnosti te je potrebno nastaviti s jačanjem zajedničkog upravljanja.


21.06.2023