Mapa weba    HR  |  EN


IMO broj - obavijest ribarima


Izmjena rezolucije A.600 (15) vezano za IMO broj za ribarske brodove

Hrvatska je članica Međunarodne pomorske organizacije (IMO - International Maritime Organization), stoga primjenjuje sve konvencije, protokole i kodekse, kao i sve ostale akte i pravila donesena pod obiljem navedene organizacije.

Na 28. Sjednici Skupštine Međunarodne pomorske organizacije (IMO) usvojena je izmijenjena Rezolucija A.600 (15).

U skladu sa izmijenjenom Rezolucijom A.600 (15) Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF - World Wide Fund for Nature) i Pew Charitable Trust (Pew) traže sveobuhvatno uključivanje ribarskih brodova od 100 BT i većih u režim IMO identifikacijskog broja uz vođenje odgovarajućih podataka o tim brodovima i njihovim vlasnicima, te u tom smislu traži se od nadležnih tijela za nadzor države zastave kao i za ribarstvo u Republici Hrvatskoj poduzmu odgovarajuće mjere.

Nastavno na gore navedeno Uprava ribarstva obavještava vlasnike i graditelje postojećih i novih ribarskih brodova od 100 BT i većih da zatraže IMO broj, besplatno na:    http://IMOnumbers.LRfairplay.com

24.01.2014