Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen novi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru


U Narodnim novinama br 114/2023. je objavljen je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine kada prestaje vrijediti postojeći propis o dostavi podataka o ulovu.

Pravilnikom se definira postepeni prelazak na elektronsku dostavu podataka za sva plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, izuzev plovila za mali obalni ribolov.
Pravilnikom se zadržavaju postojeće odredbe prema kojima plovila od 12 i preko 12 metara moraju dostavljati podatke putem elektronskog očevidnika. Za plovila od 10 do 11,99 metara koja su već obvezna dostavljati podatke putem mOčevidnika (jer primjerice imaju upisanu koću ili imaju individualnu kvotu) zadržava se navedena obveza te se propisuje da sva plovila u toj dužinskoj kategoriji moraju ispunjavati mOčevidnik od 1. siječnja 2024. godine. Postoji i iznimka te plovila iz ove dužinske kategorije za koja ne postoji izričita obveza korištenja mOčevidnika i nemaju u povlastice upisane povlačne alate, mogu koristiti aplikaciju mIzvješće. Ovo je posebno važno za plovila koja koriste pasivne alate i kojima se ovakvom odredbom omogućava da koriste mIzvješće, iako su veća od 10 metara, čime im se olakšava dostava podataka jer podatke popunjavaju prilikom polaska i povratka iz ribolova.  Sva plovila ispod 9,99 metara preko svega od 1. siječnja 2025. godine imaju obvezu dostave podataka putem mobilne aplikacije mIzvješće, izuzev onih plovila koja moraju koristiti mOčevidnik sukladno posebnom propisu.

U nastavku je pregled obveza dostave podataka prema načinima dostave podataka i dužinskoj kategoriji plovila.
Obveza dostave podataka na opisani način je ili već propisana ili stupa na snagu 1.1.2024. godine, izuzev za plovila ispod 9,99 metara što je posebno označeno.

Kako bi mogli koristiti mobilnu aplikaciju potrebno je:
  1. preuzeti odgovarajuću aplikaciju za mobilne uređaje koji rade na sustavima Android putem Trgovina Play ili za uređaje koji imaju iOS sustav putem App Storea
  2. Upravi ribarstva na adresu elektroničke pošte rmc@mps.hr  dostaviti sljedeće podatke:
  • ime i prezime,
  • registracijsku oznaku plovila ili CFR broj plovila,
  • OIB broj, broj mobitela,
  • adresu elektroničke pošte
  • najčešće mjesto polaska u ribolov
  1. Ministarstvo će po zaprimanju podataka izraditi korisnički račun i autorizirati aplikaciju za korištenje
Upute za korištenje mobilnih aplikacija:
mOčevidnik
mIzvješće05.10.2023