Mapa weba    HR  |  EN


Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu za 2022. godinu – produženje roka


Rok za dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu produžen je do 30. studenog 2023. godine.
Dostava društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu obvezna je za ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov u skladu sa člankom 50. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.).
Obavijest o prikupljanju podataka te obrasce za dostavu pregledajte ovdje, a za sve dodatne informacije obratite se na ekop@mps.hr ili na 01/6443-221 ili 01/6443-177.

06.11.2023