Mapa weba    HR  |  EN


Kali - radionica za zapovjednike ribarskih brodova


U Kalima je 13. veljače 2024. održana radionica za zapovjednike na ribarskim brodovima koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.
Radionica je obuhvatila predavanja iz dvije teme. Prva se odnosila na uvođenje i primjenu načela dobre higijenske prakse i sustava samokontrole temeljenog na načelima sustava HACCP kojima se jamči kvaliteta i sigurnost hrane. Drugo predavanje pod nazivom „Unos podataka u odgovarajuće evidencije“ obuhvatilo je nedavne izmjene pravilnika kojim su propisani oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu i tehničke mogućnosti unosa.
Subjekti u poslovanju s hranom u primarnoj proizvodnji mogu uspostaviti sustav i postupke temeljene na načelima sustava HACCP primjenom pozitivno ocjenjenih vodiča za dobru higijensku praksu. Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede izradila je dva vodiča: Vodič za dobru higijensku praksu u obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom i Vodič za dobru higijensku praksu u obavljanju gospodarskog ribolova koćom.
Subjekti u poslovanju s hranom (ovlaštenici povlastica) primjenjuju Vodiče za dobru higijensku praksu dobrovoljno. Zapovjednici plovila koji su odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru informirani su o propisanim uvjetima koje moraju ispunjavati plovila, oprema, iskrcajna mjesta i osoblje što se tiče higijene i sigurnosti hrane. Zapovjednici plovila su informirani o načinu usklađivanja proizvođačke prakse s važećim propisima putem vodiča.
Ovlaštenici povlastica koji su odlučili uspostaviti sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava preuzeli su nacionalne vodiče koji se trebaju nalaziti na plovilima. Uz vodiče, zapovjednici plovila su preuzeli i potrebne evidencije koje će ispunjavati za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na moru.
Dobra higijenska praksa uz dobru proizvođačku, distribucijsku i trgovačku praksu čija je učinkovitost dokazana, preporučuje se i doprinosi udovoljavanju propisanim zahtjevima u proizvodnji hrane kako bi ona bila sigurna za zdravlje i prehranu ljudi. Održavanje visokih standarda sigurnosti hrane važno je kako bi se osiguralo povjerenje javnosti u ribu i proizvode ribarstva kao sigurne i nutritivno vrijedne proizvode.

DOBRA HIGIJENSKA PRAKSA.pdf
UNOS PODATAKA ODGOVARAJUĆE EVIDENCIJE.pdf
HIGIJENSKA 2.jpg
PUBLIKA 2.jpg


15.02.2024