Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 39/24 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini – JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede (nn.hr)
Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 11. travnja 2024. godine u 12:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 11. travnja 2024. godine u 12:30 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda.
 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
 
IZJAVE VLASNIKA PLOVILA
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ


04.04.2024