Mapa weba    HR  |  EN


Ispravak javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini


U tekstu Javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini, Klasa: 324-01/24-01/77, Urbroj: 525-12/718-24 -1 od 27. ožujka 2024. godine objavljenom u Narodnim novinama broj 39/2024 od 3. travnja 2024. godine, u točki 6.2. riječ: »utorak« zamijenjena je riječju: »četvrtak« ispravkom Natječaja objavljenim u Narodnim novinama broj 40/2024 od 5. travnja 2024. godine.
U ostalom dijelu tekst Javnog natječaja ostaje nepromijenjen. (NN 40/24)


05.04.2024