Mapa weba    HR  |  EN


Rezultati Natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini


Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini („Narodne novine“ broj 39/24 i 40/24 – oglasni dio) na koji su pristigle ukupno dvije ponude. 
Javno otvaranje ponuda provedeno je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dana 11. travnja 2024. godine u vremenskom trajanju od 12:30 do 12:57 sati.
 
Na temelju provjere dokumentacije i provedenog rangiranja ponuda pristiglih na Javni natječaj, kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi:Državna kvota dodjeljuje se najboljim ponuditeljima u pojedinačnoj količini od 50 tona. Sukladno rezultatima natječaja, oba ponuditelja, MAPA d.o.o. i NAVA d.o.o. udovoljavaju nastavku procedure za dodjelu dijela državne kvote.Prema točki 3.8. Natječaja, u slučaju da Ministarstvo ne zaprimi tri prihvatljive ponude ili se iscrpi lista rangiranih ponuditelja primjenom točke 7.1. Natječaja, nedodijeljeni paket/i se dodijeljuju najbolje rangiranom ponuditelju koji je u svojoj prijavi na natječaj odabrao da prihvaća nedodijeljeni paket/e. Uvidom u pristigle ponude utvrđeno je da su oba ponuditelja u prijavi na natječaj odabrala da prihvaćaju sve nedodijeljene pakete (maksimalno dva paketa) te se u skladu s točkom 3.8. nedodijeljenih 50 tona dodjeljuju ponuditelju MAPA d.o.o., kao nabolje rangiranom ponuditelju.


03.05.2024