Mapa weba    HR  |  EN


Novo! Potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi


Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 76/24 objavljen novi Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi.
Predmet potpore na temelju novog Pravilnika je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture i to u sektoru:
  • gospodarskog ribolova na moru
  • uzgoja bijele morske ribe i tune
  • uzgoja školjkaša
  • uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba
  • uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba
Zahtjev za potporu na temelju novog Pravilnika se podnosi na godišnjoj razini, u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja. Iznimno, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2024. godini je do 1. kolovoza 2024. godine
Zahtjev za potporu i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi – NE OTVARATI“.
 
VAŽNA NAPOMENA!
Korisnici koji su Zahtjev za potporu i popratnu dokumentaciju podnijeli prije stupanja na snagu novog Pravilnika NISU OBAVEZNI podnijeti novi Zahtjev za potporu (na novom obrascu) i popratnu dokumentaciju prema novom popisu dokumentacije, već će se Zahtjevi za potporu koji su podneseni prema ranijim pravilnicima uzeti u obzir prilikom obrade. Drugim riječima, Zahtjevi za potporu podneseni prije stupanja na snagu novog Pravilnika će se obrađivati sukladno odredbama novog Pravilnika te će se, u slučaju potrebe, od korisnika tražiti dopuna/obrazloženje/ispravak.
Ako navedeni korisnici (koji su već podnijeli Zahtjev za potporu prije stupanja na snagu novog Pravilnika) imaju namjeru koristiti mogućnost novouvedene iznimke u slučaju prijenosa povlastice na drugo plovilo istog ovlaštenika iz članka 5. stavaka 2. i 3. Pravilnika, mogu ponovno podnijeti Zahtjev za potporu putem novih obrazaca sukladno novom Pravilniku te će se u tom slučaju obrada provoditi na novom Zahtjevu za potporu.  
Novi Pravilnik, obrasci i popis dokumentacije koja se prilažu uz Zahtjev za potporu dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje.


28.06.2024