Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o promjeni adrese Uprava ribarsta - Ispostava Split


Nova adresa Uprave ribarstva  - Ispostava Split je Solinska ulica 84, TEL: 021/444044,      FAX: 021/444027

24.07.2014