Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o ribolovu pridnenim povlačnim mrežama - koćama na udaljenosti većoj od 1 morske milje od obale


Obavijest o ribolovu pridnenim povlačnim mrežama - koćama na udaljenosti većoj od 1 morske milje od obale
 
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva je od Europske komisije dobila pozitivan odgovor na zahtjev za odstupanje je od odredbe Mediteranske uredbe (Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 ) koja se odnosi na zabranu ribolovom pridnenom koćom na udaljenosti manjoj od 1,5 morske milje od obale. Odstupanje (derogacija) se odnosi na plovila krača od 15 metara, kojima se dozvoljava ribolov pridnenom koćom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske na udaljenosti od najmanje jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka ukoliko je na toj udaljenosti dostignuta dubina od 50 m, uzimajući u obzir sva ostala vremenska ograničenja propisana za obavljanje ribolova pridnenom koćom.
 
Sve ostale pridnene koće smiju obavljati ribolov na udaljenosti od najmanje 1,5 morske milje od obale, ukoliko je na toj udaljenosti dostignuta dubina mora od 50 metara, odnosno na udaljenosti do tri morske milje ukoliko ta dubina mora nije dostignuta.
 
Ova derogacija omogućava ribolov pridnenom koćom sukladno „Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama“, ribarskim plovilima kraćim od 15 metara na isti način kako je to bilo privremeno uređeno Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 

03.10.2014