Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNO!


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva izradila je prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.„Trajna obustava ribolovne aktivnostite je ovim putem stavlja na javnu raspravu. Napominjemo da se radi o prijedlogu Pravilnika te da isti još nije objavljen u Narodnim novinama.
Svrha ove javne rasprave je da sektor ribolova i svi zainteresirani dobiju uvid u ovu fazu izrade Pravilnika, te da daju eventualne komentare/prijedloge prije same objave Pravilnika u Narodnim novinama.
Sukladno navedenom molimo vas da do srijede 3. prosinca 2014. godine do 12 sati dostavite svoje sugestije na e-mail adresu: martina.kudeljnjak@mps.hr

Prijedlog Pravilnika za mjeru 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

28.11.2014