Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest - Narodne novine


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 147 od 12. prosinca 2014. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.

Naime, imajući u vidu statističke podatke o ulovu male plave ribe u 2014. godini, a zbog potrebe smanjenja ribolovnog napora uslijed provedbe mjera upravljanja stokovima male plave ribe, javila se potreba dodatnog ograničavanja ribolovnog napora u razdoblju od 14. do 24. prosinca. Ovo dodatno ograničavanje ribolovnog napora o kojemu je riječ podrazumijeva ograničenje od najviše 5 ribolovnih dana po plovilu u razdoblju od 14. do 24. prosinca.  
 
Napominjemo da je ovaj Pravilnik stupio na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 13. prosinca 2014. godine.

Link na dokument

 
 


18.12.2014