Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“.


 U „Narodnim novinama“ broj 151/2014 od 19. prosinca 2014. godine, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“.
 
Ovim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore  za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova uništavanjem plovila (eng. scrapping) ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova
 
Ukupna financijska alokacija za provedbu ove mjere iznosi 4,76 milijuna eura, od čega Europska unije sudjeluje sa 3,57 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo, a preostalih 1,19 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.
 
Ovaj Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) te Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), uz pripadajuće upute i vodič za korisnike. 


24.12.2014