Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o isplaćenim potporama za III. kvartal 2014.


Obzirom da su odobreni iznosi potpore po pojedinim modelima premašili iznose raspoloživih novčanih sredstava državnog proračuna te obzirom na mogućnost proporcionalnog smanjivanja iznosa odobrene potpore prema svim korisnicima u navedenom slučaju, obavještavamo da je ukupno po pojedinoj kategoriji modela poticanja proizvodnje u ribarstvu te modelu tržišne kompenzacije i plavog diesela, utvrđen postotak od odobrenih novčanih sredstava koji je upućen na isplatu, kako je prikazano u tablici:

MODEL POTPORE Postotno utvrđeno za isplatu u III. kvartalu 2014. godine
MODEL POTICAJA  
ulov male plave ribe 86%
uzgoj bijele morske ribe i mlađi 73%
uzgoj školjaka 100%
uzgoj slatkovodne ribe 100%
prerada 81%
MODEL TRŽIŠNE KOMPENZACIJE 68%
MODEL PLAVOG DIESELA 100%


22.12.2014