Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNO! Obavijest zainteresiranim brodogradilištima/rezalištima u kojima će se vršiti uništavanje plovila.


 U Narodnim novinama, broj 151/2014 od 19. prosinca 2014. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“.
Ovim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova uništavanjem plovila (eng. scrapping) ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova
Jedna od podmjera je uništavanje plovila koje mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta navedenima u prilogu V. Pravilnika.
Kako brodogradilište/rezalište mora za ovaj postupak biti odobreno od strane Hrvatskog registra brodova upućujemo sva zainteresirana brodogradilišta/rezališta da se obrate Hrvatskom registru brodova na slijedeće kontakte:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Marasovićeva 67
21000 SPLIT
HRVATSKA
 
n/p Andro Vidjak, dipl. ing.
Rukovoditelj sektora za koordinaciju
tel: 021 408 114
faks: 021 358 159
mobitel: 098 464 445
e-mail: tech.coord@crs.hr  


24.12.2014