Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. “Privremena obustava ribolovnih aktivnosti“


 U „Narodnim novinama“ broj 3/2015 od 9. siječnja 2015. godine, objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. “Privremena obustava ribolovnih aktivnosti“ kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede u sklopu provedbe Europskog fonda za ribarstvo.
Ovim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti koja je proglašena Pravilnikom prostornom i vremenskom ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini („Narodne novine“, broj 2/2015), a traje od 15. siječnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2015. godine 12:00 sati i primjenjuje se u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
U okviru ove mjere, pravo na naknadu za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti mogu ostvariti ovlaštenici povlastica i preko ovlaštenika povlastica članovi posade ribarskog plovila koje je predmet ove zabrane.  
Podsjećamo da su, sukladno odredbama Pravilnika, ovlaštenici povlastice koji su zainteresirani za sudjelovanje i koji imaju uvjete za sudjelovanje u provedbi ove mjere, a čije ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj, dužni obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave na e-mail adresu: (eufondovi.ribarstvo@mps.hr) ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva ili telefonskim putem na 01/6443 182 i to najkasnije do 15. siječnja 2015. godine.
Ovaj Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) te Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), uz pripadajuće upute i vodič za korisnike.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. “Privremena obustava ribolovnih aktivnosti“

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu


13.01.2015