Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)


U „Narodnim novinama“ broj 3/2015 od 09. siječnja 2015. godine objavljen Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone).
Na Godišnjoj skupštini ICCAT-a održanoj od 10. do 17. studenog 2014. godine donesena je odluka o stupnjevitom povećanju ukupne izlovne kvote (eng: Total Allowable Catch – TAC) plavoperajne tune (Thunnus thynnus) kroz naredno trogodišnje razdoblje. Ovo se povećanje odrazilo i na povećanje ukupne izlovne kvote za plavoperajnu tunu zemalja članica EU te je ukupna izlovna kvota za Republiku Hrvatsku u 2015. godini povećana za 70,57 t u odnosu na kvotu u 2014. godini i iznosi ukupno 461,16 tona. Sve odredbe koje se odnose na upravljanje stokom istočnoatlantske plavoperajne tune sadržane su u Preporuci ICCAT-a 14-04 kojom se mijenja Preporuka ICCAT-a 13-07 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Mediteranu, a koja je usvojena na godišnjoj skupštini ICCAT-a u studenom prošle godine.
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) preuzima odredbe Preporuke 14-04 kao i dodatne obveze koje Republika Hrvatska ima kao članica Europske unije te uspostavlja potrebne mehanizme za njihovu provedbu u praksi na nacionalnoj razini.
Predmetni je Pravilnik stupio na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 10. siječnja 2015. godine.

Link na dokument
 
 

 

12.01.2015