Mapa weba    HR  |  EN


Objava na stranicama Ministarstva poljoprivrede


Dana 13. siječnja na stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljen je nacrt Pravilnika o malom obalnom ribolovu čime je otpočeto savjetovanje s dionicima, udrugama, interesnim skupinama i pojedincima, te zainteresiranom javnošću povodom izrade nacrta predmetnog propisa.
Javna rasprava će trajati idućih 7 dana (od 13.01.2015. do 20. 01. 2015. godine) te budući da navedenu problematiku smatramo važnom, ovim putem pozivamo javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu sa svojim prijedlozima. Javna rasprava odvija se na linku: http://www.mps.hr/default.aspx?id=14144. Klikom na donji link „Uključivanje u javnu raspravu“, dolazite na stranicu Ministarstva poljoprivrede na kojoj se odvija predmetna java rasprava i na kojoj možete naći nacrt Pravilnika i Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi.
Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara svi zainteresirani mogu svoja mišljenja, prijedloge, primjedbe i komentare uputiti najkasnije do ponedjeljka 20. siječnja 2015. godine, isključivo na predviđenom obrascu i dostaviti na e-mail adresu: vlatka.vranesic@mps.hr


13.01.2015