Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST korisnicima mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ - POPIS BRODOGRADLIŠTA


 Popis pogona/brodogradilišta/rezališta koja su u postupku odobrenja od strane HRB-a, a vezano uz uništavanje ribarskih plovila , u sklopu provedbe Mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“  .
U nastavku je popis pogona / brodogradilišta koja su se do 15.01.2015. prijavila HRB-u temeljem PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI« (NN 151/2014), te se smatra da su ista započela postupak odobrenja, kojima će HRB dostaviti detaljne uvjete za odobrenje u najkraćem mogućem roku.
Također, korisnici koji žele započeti s postupkom uništavanja ribarskih plovila mogu uputiti pismo namjere na željenu adresu pogona / brodogradilišta.
    Odobrenje se zahtijeva za plovila od:  
    čelika aluminija stakloplastike drva Napomena
Bimex-prom d.o.o.
M. Pušteka 8
10000 ZAGREB
tel 01/363 7654
faks 01/363 7654
e-mail: bimex@zg.t-com.hr
DA DA DA NE Pogoni u Zagrebu i Obrovcu
Nauta Lamjana d.d. u
stečaju
Vela Lamjana b.b.
23272 KALI
tel 023/208 739
faks 023/208 740
e-mail: info@nauta-lamjana.hr
DA DA DA DA Plovila mase do 350 t, te
dužine od 12 do 50 m
MALI ŠKVER d.o.o.
Lokvice 7
22243 MURTER
tel 022/435 299
faks 022/434 647
e-mail:
mali.skver.doo@gmail.com
DA - - DA Plovila mase do 100 t i
maks. 3 m gaza
Kvarnerplastika d.o.o.
Milutina Barača 52
51000 RIJEKA
tel 051/343 531
faks 051/343 530
e-mail:
info@kvarnerplastika.hr
DA DA DA DA Plovila mase do 500 t, te
maks. širine 11 m i maks.
visine 13 m
ODISEJ, obrt za
proizvodnju i
popravaka plovila
Put Divulja 46
21217 KAŠTEL
ŠTAFILIĆ
tel 021/224 505
faks 021/224 505
e-mail: odisej.hr@gmail.com
DA DA DA DA Plovila maks. dužine do 30
m
TEHNOMONT
BRODOGRADILIŠTE
PULA d.o.o.
Ulica Fižela 6
52101 PULA
tel 052/386 923
faks 052/386 328
e-mail: info@tehnomont.hr
DA DA DA DA Plovila mase do 120 t, te
dužine do 25 m
BRODOGRADILIŠTE CRES d.d.
Peškera 2
51557 CRES
tel. 051/571 258
faks 051//571 532
e-mali: brodogradiliste-cres@ri.t-com.hr
DA DA DA DA Plovila mase do 400 t, te dužine do 80 m i maks. širine do 11 m
 
Popis će se nadopunjavati sukladno novo podnesenim zahtjevima prema HRB-u. 

15.01.2015