Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest- Pravilnici


 Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom -srdelarom u 2015. godini
U „Narodnim novinama“ broj 37/2015 od 01. travnja 2015. godine objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom -srdelarom u 2015. godini kojim se uvodi dodatno prostorno i vremensko ograničenje obavljanja ribolova plivaricom – srdelarom u smislu zabrane korištenja ovog alata u čitavom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 01. svibnja 2015. godine u 12,00 sati do 31. svibnja 2015. godine u 12,00 sati.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
U „Narodnim novinama“ broj 37/2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica. Predmetni propis mijenja ili dodaje nove odredbe vezane uz promjenu veličine plovila u GT-ima, obveze vlasnika plovila čije su povlastice u pohrani, računanje broja ribolovnih dana u slučajevima prijenosa povlastice putem Javnog poziva te se uvode izmjene u dijelu mogućnosti zamjene ribolovnih zona upisanih u povlastice.
Po pitanju upisivanja promjene veličine plovila u GT-ima u povlasticu, omogućen je upis  povećanja GT-a u onim slučajevima kad je do istog došlo na temelju novog izračuna GT-a izvršenom od strane nadležnog tijela, a bez ikakvog zahvata na plovilu što se dokazuje odgovarajućom potvrdom od nadležnog tijela. Vezano uz reguliranje pohranjenih povlastica, predmetnim je propisom ukinuta obveza ispunjavanja svih uvjeta, koji su propisani za izdavanje povlastice, kod podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice te je propisano kako vlasnik plovila nije dužan preuzeti pohranjenu povlasticu u slučaju kada obavijesti Ministarstvo o namjeri prodaje povlastice putem javnog poziva prije isteka roka pohrane. Nadalje, kod računanja ribolovne aktivnosti u slučajevima prijenosa povlastice putem Javnog poziva, predmetni propis uvodi izmjenu na način da se prilikom izračuna broja ribolovnih dana u prethodnih pet kalendarskih godina prije podnošenja zahtjeva ne ubraja vrijeme tijekom kojeg je povlastica bila pohranjena te se u dijelu mogućnosti zamjene ribolovnih zona upisanih u povlastice za pojedini ribolovni alat, vlasnicima plovila omogućuje da na zahtjev zamijene ribolovne zone upisane u povlasticu po principu unutarnja zona za unutarnju i vanjska za vanjsku.
Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
U „Narodnim novinama“ broj 37/2015 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Pravilnikom se uvodi mogućnost izdavanja Odobrenja na plovila preko 15 metara koja u trenutku podnošenja zahtjeva nisu imala ugrađen VMS i/ili elektronski očevidnik ukoliko je povlastica pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim će plovilima Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika, nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, pri čemu skrećemo pozornost da ta plovila ne smiju obavljati ribolov do postavljanja VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika. Stoga je u interesu vlasnika plovila da što je moguće ranije najavi namjeru za preuzimanje pohranjene povlastice radi obavljanja ribolova, kako bi u dogovoru s Ministarstvom osigurao pravovremenu ugradnju spomenutih uređaja.
Osim spomenutog, ovim je propisom uvedeno tumačenje vezano uz brojanje ribolovnih dana u onim slučajevima kad se ribolovni dan odvija na prijelazu između dva mjeseca pri čemu se ribolovni dan koji je počeo zadnjeg dana u mjesecu, a završio prvog dana sljedećeg mjeseca računa se kao prvi ribolovni dan sljedećeg mjeseca.
Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
U „Narodnim novinama“ broj 37/2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Pravilnikom se uvodi mogućnost izdavanja Odobrenja na plovila preko 15 metara koja u trenutku podnošenja zahtjeva nisu imala ugrađen VMS i/ili elektronski očevidnik ukoliko je povlastica pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim će plovilima Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika, nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, pri čemu skrećemo pozornost da ta plovila ne smiju obavljati ribolov do postavljanja VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika. Stoga je u interesu vlasnika plovila da što je moguće ranije najavi namjeru za preuzimanje pohranjene povlastice radi obavljanja ribolova, kako bi u dogovoru s Ministarstvom osigurao pravovremenu ugradnju spomenutih uređaja.
Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
U „Narodnim novinama“ broj 37/2015 objavljen je Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Zbog velikog broja pristiglih Zahtjeva za izdavanje povlastica za mali obalni ribolov temeljem Pravilnika o malom obalnom ribolovu, te vremena potrebnog za njihovu obradu i uspostavu sustava za izdavanje besplatnih dozvola za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima, pojavila se potreba za produženjem roka do kojeg ovlaštenici važećih odobrenja za mali ribolov mogu obavljati rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima, te je isti produžen s 1. travnja na 1. lipnja.
 


03.04.2015