Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o ograničavanju perioda iskrcaja za udičare tunolovce


OBAVIJEST korisnicima kvote za  ulov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
Temeljem Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) („Narodne novine“ br. 3/2015 i 11/2015), 1. travnja 2015. godine je započela sezona ribolova tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu i trajat će do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja. Sukladno članku 34. Pravilnika propisano je da je za svaki iskrcaj tune potrebno ishoditi prethodno odobrenje Ministarstva poljoprivrede na način da se najkasnije sat vremena prije dolaska u luku Ministarstvu pošalje Obavijest o iskrcaju tune. Kako bi se dobivanje odobrenja za iskrcaj moglo ishoditi na vrijeme, uspostavlja se ograničenje perioda tijekom kojeg je dozvoljen iskrcaj i to kako slijedi:
- radnim danom: od 07:30 do 22:00 sata,
- vikendom, blagdanom i praznikom: od 10:00 do 22:00 sata
U skladu s ovim ograničenjem, osigurat će se i odgovarajuća dežurstva u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva. Vremenska ograničenja iskrcaja tune bit će objavljena u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) koji je upućen u formalnu proceduru i čija se objava očekuje uskoro.
Za sva pitanja ili eventualne poteškoće, korisnicima je na raspolaganju dežurni telefon u Upravi ribarstva 01 6443 188.
 
 

10.04.2015