Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest! Ograničenje obavljanja riblova okružujućom mrežom plivaricom


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dopunu Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini (Narodne novine", br. 37/2015), kojom se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova navedenim alatom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. svibnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. svibnja 2015. godine u 12:00 sati. 
Za ovakav tip mjere, namijenjene oporavku resursa, moguće je sufinanciranje u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti propisani Uredbom (EU) br. 508/2014 odnosno po odobrenju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. od strane Europske komisije.
S obzirom da je Republika Hrvatska u okviru Operativnog programa predvidjela sufinanciranje mjera privremene obustave, ali uzimajući u obzir da je postupak odobravanja Operativnog programa još uvijek u tijeku, tj. sama provedba mjera u okviru istog, ovim putem vas obavještavamo o osnovnim uvjetima, kriterijima i obvezama koje će korisnici morati ispunjavati da bi ostvarili eventualno pravo na sufinanciranje, uz zadovoljavanje prethodno navedenih uvjeta vezanih uz odobrenje Operativnog programa.
Korisnici tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Također, korisnici čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj, dužni su obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom navedene obustave najkasnije do 5. svibnja 2015. godine.
Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb.


30.04.2015