Mapa weba    HR  |  EN


Informacija


Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja izvršilo je isplatu postojećih državnih potpora u ribarstvu za IV. kvartal 2014. godine u ribarstvu u iznosu od 33 milijuna kuna za korisnike modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, modela plavog diesela te modela tržišne kompenzacije.


30.04.2015