Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST- Ažurirana info stranica za prijavu ribolovnih aktivnosti u slučaju kvara e-očevidnika


Za sve obveznike ispunjavanja elektronskog očevidnika, ažurirane su upute za prijavu ribolovnih aktivnosti u slučaju kvara uređaja

Link na stranicu s uputama 

17.01.2016