Mapa weba    HR  |  EN


NOVO! Objavljen pravilnik za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koćarski ribolov za rujan/listopad 2016.


U „Narodnim novinama“ broj 88/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama  za rujan/listopad 2016. godine, kojim su definirani uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama - koćama za razdoblje od 16. rujna 2016. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2016. godine u 24:00 sata (30 dana) na području ribolovnih zona C, D i E, osim sljedećih područja koja su izuzeta od ograničenja:
·         dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu - rt Pelova na otoku Krku
·         podzona E2.
 
Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). 
 

03.10.2016