Mapa weba    HR  |  EN


OBAVIJEST Državne potpore u ribarstvu i akvakulturi u 2019. godini


Obavještavaju se zainteresirani korisnici državnih potpora ribarstva i akvakulture da i u 2019. godini mogu podnositi zahtjeve za dodjelu državne potpore male vrijednosti te za kompenzaciju za štete na ulovima koje uzrokuju sisavci.
Zahtjevi za dodjelu navedenih državnih potpora podnose se na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Uz adresu je na omotnici potrebno naznačiti za koju se državnu potporu zahtjev podnosi, a kako je navedeno u nastavku.  
 
Potpore male vrijednosti
Rok za podnošenje Zahtjeva za potpore male vrijednosti je do 1. ožujka 2019. godine.
 
Potpore male vrijednosti u sektoru uzgoja školjkaša, hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru dodjeljuju se u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu („Narodne novine“, broj 84/17).
Pravilnik, obrasci i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje
Kod podnošenja zahtjeva za potporu, na omotnici je uz gore navedenu adresu potrebno naznačiti:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu – NE OTVARATI“.
 
Potpore male vrijednosti u sektoru uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu dodjeljuju se u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu („Narodne novine“, broj 110/17).
Pravilnik, obrasci i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje
Kod podnošenja zahtjeva za potporu, na omotnici je uz gore navedenu adresu potrebno naznačiti:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore male – ostali sektori – NE OTVARATI“.
 
Prihvatljivi korisnici za dodjelu državne potpore male vrijednosti su oni koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture sukladno prethodno navedenim Pravilnicima te oni kojima ukupno dodijeljeni iznos potpora male vrijednosti u sektoru ribarstva i akvakulture u predmetnoj fiskalnoj godini i tijekom prethodne dvije fiskalne godine odnosno u 2019., 2018. i 2017. godini, ne prelazi iznos od 30.000,00 EUR.
 
Potpora za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci je do 1. travnja 2019. godine.
Potpora za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci dodjeljuju se kao kompenzacija za štete na ulovu lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe, koje uzrokuju dupini na jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama.
Korisnici u okviru ove potpore isključivo su MSP (mala i srednja poduzeća) vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru.
Potpora se dodjeljuje na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru programa potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci („Narodne novine“, broj 84/17).
Pravilnik, obrasci i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje
Kod podnošenja zahtjeva za potporu, na omotnici je uz gore navedenu adresu potrebno naznačiti:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore – kompenzacija za štete na ulovima od dupina – NE OTVARATI“ 

21.02.2019