Mapa weba    HR  |  EN


Izmjena Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu


Iznosi po kategorijama promijenjeni su stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu („Narodne novine“, br. 55/2014, 85/2014 i 121/2014) kako slijedi:

  
Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine 2,80 kn/kg
Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine 3,30 kn/kg
Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe 3,50 kn/kg
Uzgoj školjaka - dagnje 0,80 kn/kg
Uzgoj školjaka - kamenice 0,50 kn/kom
Uzgoj riblje mlađi 0,25 kn/kom
Ulov male plave ribe 0,40 kn/kg
Riblji proizvode 2,20 kn/kg


Više o modelu >>
 15.10.2014