Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen je Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu i Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu


 Obavještavamo sve zainteresirane da su objavljeni:
Također, objavljene su prosječne cijene za IV. kvartal 2015. (listopad – prosinac) te I. kvartal 2016. (siječanj – ožujak) koje možete provjeriti ovdje.
Rokovi za dostavu zahtjeva po oba modela za oba navedena kvartala su do 10. svibnja 2016., te za II. kvartal 2016. do 31. srpnja 2016. godine 


29.04.2016