Mapa weba    HR  |  EN


Informiranje potrošača


Zajedničko uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture definira posebne informacije koje moraju pratiti proizvode ribarstva i akvakulture koji se nude potrošačima. Ove informacije nadopunjuju opće pravila o informiranju potrošača o hrani i doprinose većoj transparentnosti na tržištu te omogućavaju potrošačima da budu informirani.

Na službenim stranicama Europske Komisije možete pronaći trgovačke nazive proizvoda ribarstva i akvakulture u državama članicama, kao i kategorijama ribolovnih alata i ribolovnim područjima - https://mare.istc.cnr.it/fisheriesv2/home_en


Popis trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih proizvoda donosi svaka država članica, a popis hrvatskih objavljen je u Narodnim novinama i na stranicama Europske komisije:

Narodne novine broj 147/2014
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_147_2769.html

Narodne novine broj 137/2015
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_137_2576.html

Narodne novine broj 35/2017
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_35_763.html


Stranice Europske Komisije
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/names