Mapa weba    HR  |  EN


Informiranje potrošača


U svrhu boljeg razumijevanja novina u pogledu informiranja potrošača koje su stupile na snagu 13. prosinca 2014. godine, kako općenitih koji se odnose na svu hranu, tako i posebnih koji se odnose na proizvode ribarstva i akvakulturu, izrađen je Vodič za informiranje potrošača o proizvodima ribarstva i akvakulture.
VODIČ ZA INFORMIRANJE POTROŠAČA O PROIZVODIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Dodatno, informacije su dostupne i na vodiču Europske Komisije:
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_hr.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf

Također, objavljen je Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih proizvoda ribarstva i akvakulture  kojeg se potrebno pridržavati pri označivanju popisanih proizvoda. Popis je dostupan u "Narodnim novinama" broj 147/2014  te ovdje:
POPIS HRVATSKIH TRGOVAČKIH I ZNANSTVENIH NAZIVA

Izmjena i dopuna popisa 


Dopuna popisa