Mapa weba    HR  |  EN


Tržišna kompenzacija


U okviru modela tržišne kompenzacije, u prosincu 2013. godine, isplaćena su novčana sredstva za II. polugodište 2012. godine temeljem Odluke ministra poljoprivrede (Klasa: 324-03/13-01/80, Urbroj: 525-13/0342-13-1 od dana 23. svibnja 2013. godine) o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja koja se isplaćuje u 2013. godini (II. polugodište 2012. godine).
Sukladno raspoloživim novčanim sredstvima, tržišna kompenzacija isplaćena je u 80%-tnom iznosu ukupno odobrenih sredstava temeljem obrađenih faktura.
Isplatu po ovom modelu izvršila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Ovim se isplata sredstava potpore u okviru ovog modela za 2012. godinu smatra završenom.


13.01.2014