Mapa weba    HR  |  EN


Informacije o isplaćenim potporama


Iako se proizvodna 2013. godina nije bitno razlikovala od prethodnih, događaj po kojemu ćemo je svi pamtiti svakako je ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja. To što je Republika Hrvatska postala 28. punopravnom članicom Unije, značilo je, dakako, ostvarivanje određenih prava, odnosno preuzimanje određenih obaveza.
U segmentu provedbe sheme državnih potpora u ribarstvu, ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju svakako predstavlja prijelomni trenutak koji je označio početak značajnih promjena u provedbi modela državnih potpora obzirom da provedba državne potpore podliježe vrlo strogim pravilima te se pozorno prati na razini Unije. Dodatno, uslijed gospodarske krize i ograničenja nacionalnog proračuna kao njene prirodne posljedice, proizašla su ograničenja u pogledu mogućnosti financijskog praćenja potreba nacionalnog gospodarstva, pa tako i sektora ribarstva.
Imajući sve navedeno u vidu, nacionalna administracija zadužena za provedbu državnih potpora u ribarstvu učinila je sve kako bi realne potrebe i prioritete razvoja sektora uskladila s mogućnostima nacionalnog proračuna.
 
U prosincu 2013. godine, izvršene su isplate novčanih sredstava prema sektoru ribarstva u okviru kategorije državnih potpora po sljedećim modelima:
 
Model poticanja proizvodnje u ribarstvu

Tržišna kompenzacija

Plavi diesel

Ribarske zadruge

Održavanje ekosustava ribnjaka

Naknada radi otežanog poslovanja hladnovodnim ribnjacima


13.01.2014