Mapa weba    HR  |  EN


Nacionalne strukturne


Osnovni je cilj provedbe ove sheme potpore pripremiti sektor za provedbu mehanizma strukturne potpore Europske unije kako s proceduralno-provedbenog aspekta tako i s aspekta podizanja svijesti potencijalnih korisnika o ovom modelu potpore te pravilima, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na ovaj oblik potpore, koji će s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zasigurno postati dominantan oblik potpore sektoru ribarstva. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, nastavila je s provedbom sheme nacionalne strukturne potpore u ribarstvu i u 2011. godini. Tijekom 2011. godine objavljeno je i provedeno ukupno 5 modela potpore u okviru provedbe mjera strukturne politike u ribarstvu kroz intervenciju u 5 zasebnih segmenta ribarstva, i to, redom: koćarski ribolov, gospodarski ribolov na moru kroz ulaganja u flotu, gospodarski ribolov na slatkim vodama kroz ulaganja u flotu, akvakulturu i preradu proizvoda ribarstva. 

2011.

2012. 

13.01.2014