Mapa weba    HR  |  EN


2012.


Objavljeni natječaji za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu u 2012. godini
 
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva je i u 2012. godini nastavilo s provedbom modela strukturne potpore u ribarstvu. Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane korisnike o objavi natječaja za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu u 2012. godini i to u segmentima slatkovodne akvakulture, marikulture, prerade proizvoda ribarstva i obavljanja gospodarskog ribolova na moru.
Više informacija o objavljenim natječajima u nastavku.
 
Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini

Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini

Natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini

Naječaj za podnošenje prijava u okviru provedbe mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnoga alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012 godini (NN 83/12)
 


30.07.2012