Mapa weba    HR  |  EN


Naknada radi otežanog poslovanja hladnovodim ribnjacima


U okviru modela isplate naknade radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u prosincu 2013. godine isplaćena su novčana sredstva temeljem Odluke o dodjeli novčanih sredstava radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u 2013. godini (Klasa: 402-06/13-01/163, Urbroj: 525-13/0823-13-1 od 17. listopada 2013. godine), a sukladno Ugovorima o dodjeli novčanih sredstava radi otežanog poslovanja hladnovodnih ribnjaka u 2013. godini.
Ukupno je za 13 korisnika isplaćen iznos od 1.856.930,60 kn.

Red.br. NAZIV OVLAŠTENIKA ODOBRENI IZNOS
      1. Braniteljska zadruga "KLEK" 8.120,00
      2. Finvest corp d.d.-Ribogojilište Mandli 226.800,00
      3. Gacka d.o.o. 193.200,00
      4. Obrt Mini Hidroelektrana Čabar 14.924,00
      5. Obrt PASTRVA -VALLIS AUREA 3.946,60
      6. Obrt za proizvodnju slatkovodne ribe "Ribogojilište Homer" 56.000,00
      7. Ribnjaci "Vrabac" 56.000,00
      8. Ribogojilište "Belski dol" 52.640,00
      9. Ribogojilište "Belski dol"-Ribnjak na čkbr. 63 k.o. Bela 119.700,00
    10. Ritterman d.o.o.  684.600,00
    11. Stara mlinica d.o.o., Grab 105.000,00
    12. V.I.R.I.B.U.S. - Gračanski ribnjak  14.000,00
    13. V.I.R.I.B.U.S. - Ribnjak "Krčić", Knin 322.000,00
                                        UKUPNO 1.856.930,60


13.01.2014