Mapa weba    HR  |  EN


Model poticanja proizvodnje u ribarstvu


U okviru modela poticanja proizvodnje u ribarstvu koji se provodio temeljem Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ br. 83/09, 153/09, 60/10 i 124/11), u prosincu 2013. godine isplaćena su novčana sredstva za I. i II. kvartal 2013. godine, razmjerno raspoloživim novčanim sredstvima na proračunskoj stavci za isplatu poticaja. Isplaćene potpore postotno su obračunate na sljedeći način:
 
  I. kvartal II. kvartal
ulov 100% 100%
uzgoj 60% 47%
prerada 57% 44%
 
Isplatu po ovom modelu izvršila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 
Ovim se isplata sredstava potpore u okviru ovog modela za 2013. godinu smatra završenom.
 

13.01.2014