Mapa weba    HR  |  EN


Plavi diesel


U okviru modela „plavog diesela“, u prosincu 2013. godine posljednja isplata novčanih sredstava izvršena je za razdoblje od 16. travnja 2013. do 15. lipnja 2013., a temeljem Odluke ministra poljoprivrede (Klasa: 402-01/13-01/65, Urbroj: 525-13/0342-13-1 od dana 17. travnja 2013. godine) o sufinanciranju dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu za razdoblje od 16. studenog 2012. – 15. lipnja 2013. godine.
Sukladno raspoloživim novčanim sredstvima, iznosi su isplaćeni u 75%-tnom iznosu ukupno odobrenih sredstava nakon obrađenih zahtjeva.
Ovim se isplata sredstava potpore u okviru ovog modela za 2013. godinu smatra završenom.
 


13.01.2014