Mapa weba    HR  |  EN


Održavanje ekosustava ribnjaka


U okviru modela održavanja ekosustava ribnjaka u prosincu 2013. godine isplaćena su novčana sredstva temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje eko sustava ribnjaka u 2013. godini (Klasa: 402-06/13-01/139, Urbroj: 525-13/0342-13-1 od 11. listopada  2013. godine), a sukladno Ugovorima o dodijeli novčanih sredstava radi održavanja eko sustava ribnjaka u 2013. godini.
Ukupno je za 15 korisnika isplaćen iznos od 10.536.010,10 kn.

 
 
R.BR. NAZIV OVLAŠTENIKA ODOBRENI IZNOS
1. IHOR- PARK d.d. Crna Mlaka 1.501.042,20
2. MIAGRO d.o.o. 1.544.834,20
3. Poljodar tim d.o.o. 57.953,00
4. PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Zdenci 1.148.350,00
5. PZ "Sloga" Novi Marof 4.998,00
6. Stari ribnjak d.o.o. Oriovac 1.661.061,50
7. Riba d.d.- Ribnjak Hrastovac 184.450,00
8. PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Lipovljani 853.230,00
9. PP Orahovica d.d. RJ Ribnjačarstvo Donji Miholjac 1.192.380,00
10. MAKLER d.o.o. 22.943,20
11. Ribnjaci Kupa d.o.o. 442.680,00
12. Ribnjačarstvo "Končanica" d.d. 1.122.170,00
13. Ribnjak 1961 d.o.o. 459.340,00
14. Ribnjak Štefanje d.o.o. 339.150,00
15. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "KIRIĆ",  1.428,00
  UKUPNO 10.536.010,10


13.01.2014