Mapa weba    HR  |  EN


Popis korisnika potpore


 
  naziv korisnika OIB županija iznos potpore
1. DOBROJEVIĆ ĐIVO 07110520933 Dubrovačko-neretvanska županija 84.944,00
2. PECOTIĆ IVO 14931564107 Dubrovačko-neretvanska županija 97.200,00
3. PULJIZEVIĆ STIJEPO 17173652744 Dubrovačko-neretvanska županija 160.090,00
4. SIBILJAN ANTUN 29783427496 Dubrovačko-neretvanska županija 41.136,00
5. SILIĆ MATE 38612074951 Dubrovačko-neretvanska županija 80.528,00
6. MATAS MARKO 41316154286 Dubrovačko-neretvanska županija 99.120,00
7. OBRADOVIĆ MARIJA 42841108134 Dubrovačko-neretvanska županija 100.176,00
8. GORAVICA MIHO 44382525354 Dubrovačko-neretvanska županija 44.688,00
9. FRANJUŠIĆ JANJA 79353248118 Dubrovačko-neretvanska županija 78.286,00
10. ŠULJIĆ DAVID 10158490652 Ličko-senjska županija 188.511,00
11. STRUGAR DANIJEL 11024233742 Ličko-senjska županija 100.944,00
12. TOPIĆ MARINO 03074934908 Splitsko-dalmatinska županija 60.764,00
13. STANIĆ MARIJAN 30574605291 Splitsko-dalmatinska županija 32.898,00
14. PERAN MARIO 74592335800 Splitsko-dalmatinska županija 135.916,00
15. BORČIĆ MATEO 77975844071 Splitsko-dalmatinska županija 62.864,00
16. PLEPEL NENAD 80880813588 Splitsko-dalmatinska županija 45.600,00
17. SEDLAR ANTE 99587240443 Splitsko-dalmatinska županija 214.764,00
18. LOKAS IVICA 89874985047 Šibensko-kninska županija 91.042,00
19. ŠANDRIĆ ANDRIJA 31934535830 Zadarska županija 237.538,00
20. RAMOV DENIS 36837411964 Zadarska županija 191.834,00
21. JOVIĆ IVAN 47321628019 Zadarska županija 134.057,00