Mapa weba    HR  |  EN

Registracija prvo kupca


Prijava prvokupa se vrši elektroničkim putem na stranici uprave ribarstvo: www.ribarstvo.hr

Klikom na stranicu uprave ribarstva potrebno se registrirati kako prvo kupac. Nakon registracije na Vaš mail doći će korisničko ime i lozinka.

Nakon dobivenih informacija o korisničkom računu potrebno se prijaviti na sustav prvo kupaca.

Prijavom u sustav možete početi sa unosom prodajnih listova, tj prijave prvo kupa.

Za sve dteljanje informaicje kako se vrši prijava možete naći u priručniku: 
Priručnik za korištenje web sučelja za Prvo kupce ribe

Za sva pitanja i probleme molimo Vas da kontaktirate službu za korisnike.

 

 26.02.2013