Mapa weba    HR  |  EN


Prijava nepravilnosti


Sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 14. siječnja 2010. godine, jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara.
Za postizanje ovog cilja, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, kao Upravljačko tijelo u sklopu provedbe Europskog fonda za ribarstvo, osigurala je posebnu e-mail adresu za prijavljivanje nepravilnosti i prijevara, a isto se može učiniti i slanjem na poštansku adresu.
  • Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi Europskog fonda za ribarstvo, odnosno počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u korištenju EU sredstava iz ovog fonda, može se prijaviti na e-mail:
 
ili na poštansku adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Planinska 2a
10 000 Zagreb
 
ili neposrednim kontaktom s osobom imenovanom za pitanja nepravilnosti u korištenju sredstava iz Europskog fonda za ribarstvo:
Jelena Jerbić
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Planinska 2a, Zagreb
tel: +385 (0)1 6443-181 ili faks: +385 (0)1 6443-200
 
  • Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (AFCOS- Anti Fraud Co-Ordinating Structures):
  • ili Uredu za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF-European Anti-Fraud Office)
na e-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu ili faks: +32 2 296 0853

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.
15.11.2013