Mapa weba    HR  |  EN

Okvir za provedbu


Kako bi se osigurala učinkovita i pravilna provedba, potrebno je jasno utvrditi obveze zemlje članice, a koje se odnose na sustav upravljanja i kontrole, potvrđivanje izdataka, otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti i kršenja pravila Europske unije. Posebno je važno uspostaviti modalitete kojima zemlja članica osigurava uspostavu i zadovoljavajuće funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole. 
Slijedom toga, nužno je precizno odrediti tijela uključena u sustav upravljanja i kontrole provedbe operativnog programa te jasno definirati njihove nadležnosti.


 15.11.2013