Mapa weba    HR  |  EN

Tijelo za potvrđivanje


Tijelo za potvrđivanje je Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i razvoju i ovjeravanje i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu u sklopu Ministarstva poljoprivrede.
Tijelo za potvrđivanje je odgovorno za funkcije navedene u članku 60. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, a koje podrazumijevanju sljedeće:
  • Izraditi i dostaviti EK ovjerene izjave o izdacima i zahtjeve za povlačenjem sredstava iz EFR-a;
  • Potvrditi da:
    • su izjave o izdacima točne, da proizlaze iz pouzdanih računovodstvenih sustava i da se temelje na popratnim dokumentima koje je moguće provjeriti,
    • su prijavljeni izdaci usklađeni s primjenjivim propisima pravne stečevine i nacionalnim propisima te da su nastali u sklopu operacija odabranih za sufinanciranje temeljem kriterija primjenjivih na Operativni program i usklađenih s primjenjivim pravilima Unije i nacionalnim pravilima;
  • Uvjeriti se da informacije o procedurama i izvršenim verifikacijama vezanim uz izdatke, a koje su navedene u izjavama o izdacima, predstavljaju valjani temelj za potvrđivanje;
  • U svrhu potvrđivanja, uzimati u obzir rezultate svih revizija provedenih u nadležnosti Tijela za reviziju;
  • Voditi računovodstvenu evidenciju o izdacima prijavljenim Europskoj komisiji u elektronskom obliku;
  • Voditi računovodstvenu evidenciju o iznosima koji podliježu povratu i vraćenim iznosima po odbijanju potvrđivanja za dio ili čitavu operaciju.
15.11.2013